Leerkrachten

Zorgcoördinatoren

Juf Sabrina (LS) en juf Linda (KS)

Zorgteam

Juf Misja, juf Liesa,  Juf Iris

K3

K3

Juf Jasmine, juf Jess en juf Iris

K2

K2

Juf Anne en juf Conny

K1/P

Juf Ellen, juf Leslie en Juf Nicky Juf Britt en juf Sandra

L6

L6

Juf Tille en juf Emina

L5

L5

Juf Inneke en juf Julie    

GO! basisschool Himo
Louis Mommaertsstraat 10
2830 Willebroek
03 886 68 95
info@himo.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be