Informatie

Himo

Vanaf het schooljaar 2021-2022 starten al onze klassen volgens ons vernieuwd leerconcept. Ons gloednieuw schoolgebouw geeft ons de mogelijkheid om per leerjaar een flexibele leerruimte te hebben waar elke leerling onderwijs op maat krijgt. De lessen worden gegeven volgens het CO-teach principe. Er zullen per leerjaar ook 2 klasjuffen zijn, met ondersteuning van de zorgleerkracht.

Kom zeker een kijkje nemen in onze nieuwe klasruimtes waar elk kind de kans krijgt op een optimale ontwikkeling en waar geborgenheid centraal staat.

Dat verwezenlijken we met doelgerichte differentiatie en stapsgewijs inzetten op zelfsturende vaardigheden.

De ruimte moet leerlingen toelaten om problemen, die zij tegenkomen doorheen het leerproces, te onderzoeken en zo zelf oplossingen op hun vragen te vinden.  Op deze manier zullen de leerlingen rijke leerervaringen opdoen en de “21ste eeuwse vaardigheden” ontwikkelen.

Ben jij ook benieuwd naar onze nieuwe werking ? Kom dan zeker eens langs in GO! basisschool HIMO. Wij geven U graag een rondleiding en bezorgen U extra informatie over onze schoolwerking.

Meer informatie over onze school (schooluren, afspraken, belangrijke data, …) vind je in ons schoolreglement en in onze Himogids.

GO! basisschool Himo
Louis Mommaertsstraat 10
2830 Willebroek
03 886 68 95
info@himo.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be