Schoolvisie

“Van harte welkom”….   

 …..op de site van HIMO, een basisschool binnen het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in Willebroek.

Visie van onze school

De afkorting H!MO is ontstaan uit de samensmelting van de school in de HInxelaar en de MOmmaertsstraat.

De letters van deze naam staan eveneens voor de 4 krachtlijnen die onze schoolcultuur perfect omschrijven:

Hechte samenwerking tussen schoolteam, leerlingen en ouders realiseren wat resulteert in een positieve schoolcultuur.

Intellectuele nieuwsgierigheid van de kinderen ontwikkelen wat resulteert in levenslang leren.

Mondigheid van de kinderen bevorderen wat resulteert in hun eigen ideeën en standpunten leren verwoorden en kunnen opkomen voor zichzelf en voor anderen.

Openheid en respect voor andere opvattingen stimuleren het pluralistisch karakter van de scholen van de Vlaamse gemeenschap.

Deze visie wordt in hart en nieren gedragen en bewaakt door alle participanten van basisschool H!MO. Onze school kan omschreven worden als: “een krachtige leeromgeving tussen de Vaart en Het Broek”

GO! scholengroep Rivierenland

GO! basisschool HIMO maakt deel uit van GO! scholengroep Rivierenland (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap).

GO! scholengroep Rivierenland maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
De scholengroep met 21 scholen in Vaartland, Klein-Brabant en Rupel, ondersteunt de schoolteams op het vlak van ICT, communicatie, infrastructuur, financiën, ….

Conny Romswinkel, algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland: “We nemen ons onderwijzend personeel de takenpakketten die voor hen geen core business zijn, uit handen, met als doel de werkdruk in de scholen te verlagen. De scholengroep tekent kaders uit waarbinnen de scholen werken en zorgt voor de solidariteit binnen de scholengroep. Via onder andere de lerende netwerken versterken we de schoolteams en faciliteren we horizontale en verticale samenwerking.”

GO! basisschool Himo
Louis Mommaertsstraat 10
2830 Willebroek
03 886 68 95
info@himo.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be