Inschrijvingen

Gedurende het schooljaar kan u, na telefonische afspraak op nummer 03 886 68 95, inschrijven op het secretariaat van de school en vrijblijvend de klasjes bezoeken met uw kleuter.
Indien u zich reeds wenst aan te melden kan u onze online inschrijvingsaanvraag invullen .

Documenten

Om je kind te laten inschrijven op onze school vragen wij om volgende documenten zeker mee te brengen:
• Identiteitskaart of bewijs van identiteit
  Eventueel SIS-kaart
• Rapport (voor een leerling van de lagere school)


Bij inschrijvingen van een kind voor de lagere school nemen wij het rapport van de vorige school als leidraad. Ook zullen er bij het begin van het schooljaar indien nodig toetsen worden afgenomen om het leerniveau van de leerling te bepalen.

Capaciteitsbepaling en vrije plaatsen:

Capaciteit Vrije plaatsen
Kleuter 20095
 Lager 30057

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! basisschool Himo
Louis Mommaertsstraat 10
2830 Willebroek
03 886 68 95
info@himo.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be